Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje

Putnim zdravstvenim osiguranjem ugovarate osiguravajuće pokriće koje vas štiti od rizika tokom turističkog boravka, privremenog rada, rekreativnog ili amaterskog bavljenja sportom u inostranstvu. Putno zdravstveno osiguranje porkriva troškove lečenja ili nesrećnog slučaja tokom boravka u inostranstvu. Može se ugovoriti kao individualno, porodično ili grupno osiguranje.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo