Osiguranje životinja

Osiguranje životinja

Osiguranje životinja je osiguranje svih vrsta i kategorije domaćih životinja od nepredviđenih događaja koji ugrožavaju život i zdravlje životinja. Uslov je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo