Osiguranje useva i plodova

Osiguranje useva i plodova

Moguće je ugovoriti osiguranje useva, plodova, voćnjaka, vinograda itd. Takođe moguće je osigurati i gubitak roda – prinosa kao posledica oštećenja odnosno uništenja kulture od osiguranog rizika.

Predmet osiguranja useva i plodova mogu biti usevi, plodovi, livadske trave, voćnaci, vinogradi, mladi voćnjaci.

Osiguranjem plodova i useva, osiguranik stiče pravo da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica oštećenja, odnosno uništenja useva i plodova od osiguranih rizika.

Visina premije osiguranja za useve i plodove, zavisi od stepena biološke osetljivosti kulture na dejstvo osiguranog rizika i stepena gradobitnosti područja na kojima se gaje usevi i plodovi.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo