Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti

Moguće je ugovoriti osiguranje od raznih vrsta odgvovornosti - opšte odgovornosti, odgovornosti iz delatnosti, profesionlane odgovornosti, produktne odgovornost i sl.

Osiguranje od opšte odgvornosti je osiguranje odgovornosti za štete pričinjene trećim licima usled iznenadnog događaja, a koji nije proistekao iz obavljanja profesionalne delatnosti.

Osiguranje profesionalne odgovornosti je osiguranje odgovornosti za štete koje su posledica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane delatnosti (osiguranje lekara, advokata, inženjera, revizora i sl.)

Osiguranje produktne odgovornosti je odgovornost za štete nastale usled smrti, povreda tela, zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari trećih lica, usled upotrebe proizvoda koji u sebi imaju skrivenu manu.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo