Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Osiguranjem objekata u izgradnji i montaži moguće je pokriti veliki broj rizika koji mogu da nastanu prilikom izvođenja radova i na taj način poptuno zaštitili imovinu i imovinske interese prilikom realizacije investicija. Osiguranjem objekata u izgradnji i montaži, pokrivaju se štete koje mogu da nastanu na objektu, opremi, građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže. Odnosi se na požar, eksploziju, prirodne katastrofe, štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe, građevinske nezgode, kao i štete nastale na imovini ili zdravlju trećih lica.

Osiguranjem objekata u izgradnji i montaži može se ugovoriti osiguranje za metalne konstrukcije sa elektroopremom ili mašinskom opremom, mašine, aparati, instalacije, montažna oprema i pomoćni objekti koji se koriste prilikom montaže, kao što su skele, barake i sl. Moguće je i proširenje pokrića na već postojeće objekte, pomoćni materijal i alate sl.

Osnovne opasnosti koje se pokrivaju ovim rizikom su požar, udar groma, eksplozija, oluja, izlivanje vode, klizanje tla, odronjavanje, sleganje tla, mraz, nepredviđene atmosferske padavine, udar motornog vozila, prikolice, radne mašine i sl.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo