Osiguranje imovine

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine je osiguranje od većine rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu kao što su provalna krađa, požar, oluja, poplava ili bujica i sl.

Osiguranje imovine karakteriše realno utvrđena suma osiguranja.

Predmet imovinskog osiguranja su najčešće imovina pravnih lica i preduzetnika kao što su objekti, postrojenja, oprema, zalihe, građevinski objekti, objekti u izgradnji i montaži i sl.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo