ADS agencija za zastupanje u osiguranju
Vaš prijatelj u osiguranju

ADS je mlada i moderna agencija, osnovana 2009. godine. Bavimo se poslovima zastupanja u svim vrstama osiguranja na osnovu dozvole Narodne Banke Srbije.

Iskustvo naših zaposlenih i ugled koji smo stekli su garancija kvaliteta usluga koje pružamo klijentima.

Sarađujući sa klijentom, stavljamo se u ulogu savetnika i pronalazimo adekvatno osiguranje osluškujući njegove potrebe i tumačeći rizike kojima je izložen. U svemu tome, pomaže nam šest renomiranih osiguravajućih kuća sa kojima sarađujemo.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo