Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbeđuje pokriće troškova vanbolničkog, bolničkog lečenja i medicinskih usluga do ugovorene sume osiguranja.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivena prethodna stanja koja je osiguranik imao pre zaključenja ugovora.

Moguće ga je ugovoriti kao kolektivno ili individualno osiguranje, nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranik sam bira vrstu zdravstvenih usluga koje najviše odgovaruju njegovim željama, potrebama i mogućnostima. Osiguravajuće kuće imaju direktnu saradnju sa medicinskim ustanovama, što osiguranicama omogućava brzu, kvalitetnu i efikasnu uslugu, bez redova i dugog čekanja.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo