ADS agencija za zastupanje u osiguranju
Vaš prijatelj u osiguranju

Zahvaljujemo Vam se na poseti našem sajtu, na kome možete dobiti informacije o poslovanju Agencije za zastupanje u osiguranju ADS.

Vođeni ambicijom stalnog unapređenja poslovanja i željom da korisnicima svojih usluga pružimo uslove visokog standarda, želimo da Vam skrenemo pažnju na našu saradnju sa nekim od vodećih učesnika na domaćem tržištu osiguranja. Uspešno se bavimo svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja.

Ukoliko nam ukažete poverenje sa sigurnošću Vam garantujemo da ćemo ga opravdati stručnošću, kvalitetom i profesionalizmom koji donosimo.

Želimo Vam uspešan rad i nadamo se skorijoj saradnji!

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Izaberite osiguranje po meri

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbeđuje pokriće troškova vanbolničkog, bolničkog lečenja i medicinskih usluga.

Osiguranje imovine


Osiguranje imovine je osiguranje od većine rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu kao što su provalna krađa, požar, oluja, poplava ili bujica i drugo.

Best doctors


Medica Perfecta nudi dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pruža stručna mišljenja najboljih lekara kao i savremeno lečenje u inostranstvu, u trenucima Vaše najveće potrebe.

Životno osiguranje


Dugoročna štednja, ali istovremeno i osiguranje za nepredviđene slučajeve koji se mogu desiti u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika.

Osiguranje domaćinstva


Osiguranje objekta, kuće ili stana, stvari i članova domaćinstva.

Putno zdravstveno osiguranje


Moguće je ugovoriti osiguravajuće pokriće koje vas štiti od rizika tokom turističkog boravka, privremenog rada, rekreativnog ili amaterskog bavljenja sportom u inostranstvu.

Kasko osiguranje


Obezbeđuje zaštitu od nasatalih šteta usled oštećenja, uništenja i krađe vozila.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži


Osiguranje za štete koje mogu da nastanu na objektu, opremi, građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže.

Osiguranje od odgovornosti


Moguće je ugovoriti osiguranje od raznih vrsta odgvovornosti - opšte odgovornosti, odgovornosti iz delatnosti, profesionlane odgovornosti, produktne odgovornost i sl.

Kolektivno osiguranje od nezgode


Kolektivno osiguranje je osiguranje od posledica nesrećnog slučaja - zaposlenih, sportista amatera, dece u predškolskim ustnovama, učenici osnovnih, srednjih škola, studenata i sl.

Osiguranje plovila


Za sve vlasnike čamaca, zakonom je propisano obavezno osiguranje od odgovornosti, a moguće je ugovoriti i kasko osiguranje za plovila.

Osiguranje transporta robe


Osiguranje transporta robe, koja se transportuje svim vrstama prevoza u domaćem i međunarodnom saobraćaju od rizika gubitka i oštećenja.

Osiguranje životinja


Osiguranje svih vrsta i kategorija domaćih životinja.

Osiguranje useva i plodova


Moguće je ugovoriti osiguranje useva, plodova, voćnjaka, vinograda i t.d. Takođe moguće je osigurati i gubitak roda – prinosa kao posledica oštećenja odnosno uništenja kulture od osiguranog rizika.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo